Contencios Administrativ

Avocat Contencios Administrativ

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.

(2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

Pentru parcurgerea procedurii in cadrul instantei de contencios administrativ, este necesara parcurgerea unei proceduri prealabile.

Daca nici procedura prealabila, prin adresarea catre autoritatea ierarhic superioara celei care a emis actul nu solutioneaza cazul favorabil dvs, calea de urmat este cea a actiunii in contencios adminsitrativ.

Situatia  dvs trebuie expusa cu celeritate Cabinetului de avocat Marciuc Simona pentru a efectua demersurile in termenul prevazut de lege!

Cu titlu de exemplu, in cazul unui concurs ale ale carui rezultate doriti sa le contestati, de regula dupa afisarea rezultatelor este stabilit un termen de contestatii de 24/48 ore . Astfel, o astfel de speta va avea in vedere etapa de contestatii,  procedura prealabila  si apoi actiuneala instanta de contencios administrativ.

Aceasta procedura are termene specifice de a caror respectare va depinde analiza situatiei dvs de catre instanta.

Cabinet de avocat Marciuc Simona va poate acorda asistenta juridica corespunzatoare si in situatii contencios administrative.

Astfel, indiferent de problema cu care va confruntati, apelati cu incredere la Cabinet de avocat Marciuc Simona!

Vom pune in slujba dumneavoastra toata experienta, informatiile, expertiza, abilitatile, rabdarea, noastra!

Detalii Cotact

Puteti contacta cabinetul de avocatura folosind datele de mai jos sau formularul de contact

Telefon

0768 44 60 72

Adresa

Str. Anastasie Panu Nr. 36, Bloc 1B, Tronson 2, Mezanin, Biroul 3, Iasi, Romania

× Buna! Lasa-ne un mesaj!